Compassie

compassie

“Love and compassion are necessities, not luxuries.

Without them humanity cannot survive.”

His Holiness the Dalai Lama


Het valt niet altijd mee mens te zijn. Lijden maakt deel uit van het leven.

Gevoelens van schuld, schaamte, minderwaardigheid, eenzaamheid, wanhoop,….
Hoe ermee om te gaan? Sommigen denken hier helemaal alleen in te staan, anderen verdoven deze gevoelens met drukke bezigheden of een leven in het hoofd.
Misschien bracht de mindfulness je veel inzichten, maar lukt het je niet ten volle om dit in je leven te integreren. Of heb je bij gesprekstherapie ervaren dat je iets wel snapt, maar dat het gevoel achterloopt. Of misschien ben je wel klaar voor een nieuwe en diepere laag in zelfonderzoek.

De MBCL (mindfulness based compassionate living) training is een verdieping van de mindfulness training.

De mindfulness brengt inzicht en wijsheid, de compassietraining brengt heartfulness. Bij deze bijeenkomsten leren we met vriendelijkheid en mildheid naar onszelf te kijken om zo tot meer acceptatie en verbinding te komen.


groepstraining

Net als bij de mindfulness training zijn er 8 bijeenkomsten van 2 uur en er wordt regelmatige thuisbeoefening gevraagd. De grootte van de groep is minimum 4 en maximum 10 deelnemers.


lees meer ….

1 op 1 training

Net als bij de mindfulness training, is het mogelijk de compassie training 1 op 1 te volgen. Tijdens de intake bepalen we samen of deze training passend is voor jou.


lees meer ….

terugkomdag

Er zijn regelmatig mindfulness terugkomdagen om het geleerde fris te houden en te delen en leren van andere minfulness beoefenaars. Ik herneem oefeningen van de training of variaties hierop.


lees meer ….