algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

CONTACT
Mindfulbox,
Noordendijk 103
3311RN Dordrecht
KvK nummer: 24362680
e-mail: martine@mindfulbox.nl
www.mindfulbox.nl


Trainingen, workshops en andere activiteiten
1. Inschrijven voor trainingen en workshops doe je via mail martine@mindfulbox.nl.
2. Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je via de website inschrijft voor een training of workshop, ontvang je automatisch een e-mail bericht.
3. Als een activiteit is volgeboekt neem ik contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden.
4. Annuleren met volledige teruggave van het lesgeld kan tot 1 maand voor aanvang. Bij annulering tot twee weken voor aanvang 50% teruggave en tot 1 week 25% teruggave. Daarna is terugbetaling niet mogelijk. Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. 
5. Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een training of workshop niet doorgaan, dan krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht en het lesgeld retour.
6. Als ik door ziekte of overmacht geen training of workshop kan geven, dan mag ik deze verplaatsten naar een andere datum. Bij onvoldoende deelname kan datum van training of workshop verzet worden.
7. De door jou aangeschafte deelname aan training of workshop is niet overdraagbaar aan derden.
8. Tijdens training of workshop dien je je te houden aan de huisregels en instructies die je van mij krijgt. Bij het niet opvolgen hiervan of het verstoren van het plezier van andere deelnemers, dan kan ik je uitsluiten van verdere deelname en behoud ik het recht om je verdere toegang te ontzeggen. Dit geeft je geen recht op restitutie.
9. De trainingen of workshops vervangen niet de diensten of behandeling van een arts, psycholoog, psychiater of medicatie. Als je onder behandeling bent, dan verwacht ik daar eerlijkheid over, zodat we samen kunnen beslissen op het volgen van een training of workshop dienstig is.

Yoga
1. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de yogalessen.
2. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel mij voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, zwangerschap…). Mogelijk kan ik dan individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel mij hiervan direct in kennis.


Privacy
Ik gebruik je persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening en ik houd me daarbij aan de wettelijke regels rondom Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Mindfulbox is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Ik zal de gewijzigde voorwaarden per mail sturen, met vermelding van tijdstip.