algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

CONTACT
Mindfulbox,
Noordendijk 103
3311RN Dordrecht
KvK nummer: 24362680
e-mail: martine@mindfulbox.nl
www.mindfulbox.nl


Yoga
1. Deelname aan de lessen is pas toegestaan na het aanmaken van een account via link momo. Proefles is gratis, losse les kost 13.5 euro en een 9 lessenkaart kost 99 euro. Ook als je door yogi bent uitgenodigd voor een proefles, dien je een account aan te maken en de gratis proefles te activeren. Wil je een les of lessenkaart contant betalen, dan graag even mailen naar martine@mindfulbox.nl
2. Annuleren dient 12 uur vooraf te gebeuren, dan wordt de les weer bijgeschreven bij je account. Annuleer je later, dan betaal je toch voor de les.
3. Je kunt op elk gewenst moment instromen.
4. Je lessenkaart start op datum van betaling en is 6 kalendermaanden geldig. Een gratis (proef)les en losse les zijn 2 kalendermaanden geldig.
5. Je kunt kiezen uit alle lessen in het lesrooster en je wordt niet ingedeeld in een groep.
6. Als door jou een nieuwe yogi een 9 lessenkaart afneemt, dan krijg jij als teken van dank een extra gratis les op je account. Mocht je hiervan geen bericht krijgen van mij, dan graag even mailen naar martine@mindfulbox.nl, en dan zie je extra credit in je account verschijnen.
7. In een les is er plaats voor 10 deelnemers. Indien een les een langere periode druk bezocht is of als te vol wordt ervaren, doe ik er alles aan om een extra les in het rooster te passen.
8. Als een les langere periode te weinig leerlingen heeft (minder dan 5) wordt deze les gestopt, verplaatst of vervangen door een andere les.
9. Het yogacentrum en de zalen zijn open vanaf een kwartier vóór aanvang van de lessen.
10. 5 minuten voor een les start, wordt je in de zaal verwacht. Zodat de lessen rustig en ongestoord kunnen starten. Ik sluit dan de voordeur.
11. Rond de kerst en in de zomervakantie zal mindfulbox 1 week gesloten zijn. In sommige schoolvakanties is er een vakantierooster. Sluiting op sommige officiële feestdagen zal vooraf gecommuniceerd worden. In dat geval zijn de lessen ook uit momoyoga gehaald. De periode van vakanties en sluitingen staan op de website.
12. Bij langdurige ziekte of een blessure kan je lessenkaart op basis van een doktersverklaring tijdelijk worden stopgezet.
13. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de yogalessen.
14. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel mij voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan ik dan individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel mij hiervan direct in kennis.
15. Mindfulbox en de locatie (Van der Linden body and mind wellness) zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.
16. Schoenen laten we staan voor de deur. Betreed de zaal ALTIJD in schone kleding en met schone voeten. Draag liever geen sterk ruikende parfums. Tassen en jassen kunnen in de zaal worden meegenomen. Omkleding is mogelijk.
17. Tijdens de lessen (ook die van anderen) stellen we het op prijs als je stil kunt zijn in de zaal en op de gang.
18. Bij ziekte of overmacht, laat ik zo snel mogelijk weten als een les niet door kan gaan.
19.
Trainingen, Workshops en andere activiteiten
20. Inschrijven voor trainingen en workshops doe je via mail martine@mindfulbox.nl.
21. Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je via de website inschrijft voor een training of workshop, ontvang je automatisch een e-mail bericht.
22. Als een activiteit is volgeboekt neem ik contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden.
23. Annuleren met volledige teruggave van het lesgeld kan tot 1 maand voor aanvang. Bij annulering tot twee weken voor aanvang 50% teruggave en tot 1 week 25% teruggave. Daarna is terugbetaling niet mogelijk. Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Inhalen, indien eenzelfde cursus of workshop binnen een jaar herhaald wordt, is wel mogelijk.
24. Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een training of workshop niet doorgaan, dan krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht en het lesgeld retour.
25. Als ik door ziekte of overmacht geen training of workshop kan geven, dan mag ik deze verplaatsten naar een andere datum. Bij onvoldoende deelname kan datum van training of workshop verzet worden.
26. De door jou aangeschafte deelname aan training of workshop is niet overdraagbaar aan derden.
Tijdens training of workshop dien je je te houden aan de huisregels en instructies die je van mij krijgt. Bij het niet opvolgen hiervan of het verstoren van het plezier van andere deelnemers, dan kan ik je uitsluiten van verdere deelname en behoud ik het recht om je verdere toegang te ontzeggen. Dit geeft je geen recht op restitutie.
De trainingen of workshops vervangen niet de diensten of behandeling van een arts, psycholoog, psychiater of medicatie. Als je onder behandeling bent, dan verwacht ik daar eerlijkheid over, zodat we samen kunnen beslissen op het volgen van een training of workshop dienstig is.


Privacy
Ik gebruik je persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening en ik houd me daarbij aan de wettelijke regels rondom Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Mindfulbox is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Ik zal de gewijzigde voorwaarden per mail sturen, met vermelding van tijdstip.